Thông tin nhân sự
Ngày 05/4/2021, NHPT ban hành Quyết định số 92/QĐ-NHPT về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí đối với Giám đốc Chi nhánh NHPT Khu vực Nam Trung Bộ. Theo đó, ông Lê Văn Chới – Giám đốc Chi nhánh sẽ nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí theo quy định kể từ ngày 01/7/2021.
Ngày 02/07/2021   |Xem tiếp
Ngày 16/6/2021, Công đoàn Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) đã ban hành Quyết định số 05/QĐ-NHPT về việc giải thể Công đoàn cơ sở Trung tâm đào tạo Sầm Sơn.
Ngày 25/06/2021   |Xem tiếp
Ngày 05/5/2021, tại Chi nhánh NHPT Khu vực Nam Định – Hà Nam đã diễn ra Lễ công bố Quyết định giao nhiệm vụ phụ trách Chi nhánh.
Ngày 10/05/2021   |Xem tiếp
Ngày 06/5/2021, tại Hà Nội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) đã tổ chức lễ công bố Quyết định Giám đốc Sở Giao dịch I.
Ngày 06/05/2021   |Xem tiếp
Ngày 27/04/2021, Chi nhánh NHPT khu vực Bắc Kạn - Thái Nguyên đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định nghỉ công tác hưởng chế độ hưu chí đối với ông Lê Văn Vinh, Giám đốc Chi nhánh NHPT khu vực Bắc Kạn - Thái Nguyên.
Ngày 29/04/2021   |Xem tiếp
Ngày 12/03/2021, Hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã ban hành Quyết định số 29/QĐ-NHPT về bổ nhiệm cán bộ.
Ngày 16/03/2021   |Xem tiếp
Ngày 22/02/2021 Chi nhánh NHPT Lâm Đồng đã tổ chức Lễ công bố quyết định của HĐQT Ngân hàng Phát triển bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh NHPT Lâm Đồng.
Ngày 01/03/2021   |Xem tiếp
Ngày 18/02/2021, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển (NHPT) Sơn La đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Chi nhánh NHPT Sơn La.
Ngày 22/02/2021   |Xem tiếp
Ngày 30/12/2020, Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) đã ban hành Quyết định số 525/QĐ-NHPT về việc giải thể Ban chỉ đạo của NHPT thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ hỗ trợ 03 huyện nghèo thuộc tỉnh Lào Cai.
Ngày 31/12/2020   |Xem tiếp
Ngày 25/12/2020, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Khu vực Sông Tiền tổ chức công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho ông Lê thanh Phong - Phó Giám đốc Chi nhánh.
Ngày 31/12/2020   |Xem tiếp
Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:14936
Lượt truy cập: 10647909