02/07/2021 15:56
Xem với cỡ chữ

Chi nhánh NHPT Thanh Hóa thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (cv 246/NHPT.THO- HCNS)

Tài sản bán đấu giá như sau:
1. Tên, địa chỉ của người có tài sản: Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Thanh Hóa.
Địa chỉ: 44A Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hóa.
2.  Thông tin về tài sản đấu giá:
- 01 xe ô tô loại 07 chỗ ngồi, nhãn hiệu Mitsubishi, số loại Pajero, biển kiểm soát 36B-2636. Năm sản xuất 2001, nước sản xuất: Việt Nam.
- Giá khởi điểm: 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng)
3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:
Mọi tổ chức đấu giá giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 4 điều 56 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016 và các tiêu chí khác do Bên có tài sản đấu giá quyết định, cụ thể như sau:
4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
- Thời gian: Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá trong giờ hành chính từ ngày 05/7/2021 đến ngày 08/07/2021.
- Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh nhân dân (Căn cước công dân)
Chú ý: Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được lựa chọn.
- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Phòng Hàng chính –Quản lý nhân sự - Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Thanh Hóa, Địa chỉ: 44A Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hóa, số điện thoại: 02373.853.072
Tìm theo ngày :

Khách online:14229
Lượt truy cập: 10646777