29/07/2021 13:41
Xem với cỡ chữ

Thông báo của Chi cục Thi hành án dân sự về việc thi hành án Tàu Văn Minh 68

Chi cục thi hành án dân sự huyện Thủy Nguyên có thông báo số 383/TB-CCTHADS ngày 23/7/2021về việc thi hành án.
Theo đó: thời gian tổ chức đấu giá tàu Văn Minh 68 sẽ được lùi lại đến khi tình hình dịch bệnh lắng xuống, bảo đảm an toàn cho người tham gia đấu giá và cơ quan, đơn vị tổ chức đấu giá.  Thời gian nộp tiền đặt trước, mở lại cuộc đấu giá sẽ được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng thông tin chính thức trên Công Thông tin đấu giá quốc gia và niêm yết tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng để toàn bộ người tham gia đấu giá được biết. (Thông báo đính kèm)
Tìm theo ngày :

Khách online:14997
Lượt truy cập: 10648014