02/08/2021 15:39
Xem với cỡ chữ

Chi nhánh NHPT Khu vực Nam Định - Hà Nam thông báo bán đấu giá tài sản (cv 313/NHPT.NĐ-HN)

(Thông tin đăng tải theo Thông báo số 254/TB-CCTHADS ngày 20/7/2021).
Chi nhánh NHPT Khu vực Nam Định - Hà Nam thông báo thông tin bán đấu giá tài sản để các khách hàng có nhu cầu được biết và liên hệ để mua tài sản.
 
Tìm theo ngày :

Khách online:37267
Lượt truy cập: 11628231