04/08/2021 15:48
Xem với cỡ chữ

Chi nhánh NHPT Thái Bình thông báo bán đấu giá tài sản tàu vận tải biển Trung Dũng 06 (cv 590 /NHPT.TBI-TD)

Để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản được biết và tham gia đấu giá. Cụ thể như sau:
1/ Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản: 
- Tên đơn vị tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Lạc Hồng;
- Địa chỉ: Số 28, phố Phan Bội Châu, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
- Số điện thoại liên hệ: 0936.559.678.
2/ Tên tài sản, số lượng tài sản đấu giá:
- Tên tài sản: Tàu vận tải biển Trung Dũng 06, thông số chính của tàu như sau:
-  Số lượng tài sản đấu giá: 01 tàu.
3/ Giá khởi điểm, bước giá của tài sản đấu giá: 
-  Giá khởi điểm đấu giá tài sản (tàu Trung Dũng 06) là: 8.910.000.000 đồng (bằng chữ: Tám tỷ chín trăm mười triệu đồng chẵn).
(Mức giá này là giá khởi điểm bán tài sản chưa bao gồm các loại thuế và chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng, bán tài sản theo quy định và giá trị nhiên liệu còn tồn trên tàu tại thời điểm bàn giao (nếu có)).
- Bước giá của tài sản: 50.000.000 đồng (bằng chữ: Năm mươi triệu đồng chẵn).
4/ Số tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá tài sản:
- Số tiền đặt trước: 1.782.000.000 đồng (bằng chữ: Một tỷ bảy trăm tám mươi hai triệu đồng chẵn)
Khoản tiền đặt trước này không được tính lãi trong thời kỳ ký đặt.
- Tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ (bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng trên hồ sơ).
Tiền bán hồ sơ không được hoàn trả trừ trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức thì cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá.
5/ Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:
- Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: 
Thời gian: Từ ngày 02/8/2021 đến ngày 16/8/2021 (trong giờ hành chính);
- Địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Lạc Hồng (địa chỉ: Số 28 phố Phan Bội Châu, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình).
6/ Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:
- Thời gian nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Các ngày 13, 16, 17 tháng 8/2021 (trong giờ hành chính);
- Địa điểm nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Ngân hàng TMCP Quốc Dân - Chi nhánh Thái Bình (địa chỉ: Tòa nhà Dầu khí (đối diện Vincom Thái Bình), số 458 đường Lý Bôn, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình)).
Tên tài khoản: Công ty đấu giá Hợp danh Lạc Hồng;
Số tài khoản: 100007114588 tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân - Chi nhánh Thái Bình;
Nội dung: Tên người tham gia đấu giá - Số CCCD/CMND nộp tiền đặt trước đấu giá tàu Trung Dũng 06.
7/ Thời gian, địa điểm dự kiến xem tài sản đấu giá:
- Thời gian dự kiến xem tài sản đấu giá: Các ngày 09, 10 tháng 8/2021 (trong giờ hành chính);
 - Địa điểm dự kiến xem tài sản đấu giá: Chi nhánh Công ty Cổ phần Đại Dương - Nhà máy đóng tàu Đại Dương (địa chỉ: Thôn Quang Lang Đoài, xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình).
Người đăng ký tham gia đấu giá tự xem hoặc không xem tài sản đấu giá phải tự chịu trách nhiệm về tình trạng tài sản nếu trúng đấu giá.
8/ Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
- Thời gian dự kiến: 14 giờ 30 phút ngày 18/8/2021;
- Địa điểm dự kiến tổ chức cuộc đấu giá: Trung tâm chính trị thành phố Thái Bình (địa chỉ: Số 167, đường Trần Lãm, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình).
9/ Hình thức, phương thức đấu giá: 
- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại cuộc đấu giá.
- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
Tìm theo ngày :

Khách online:38889
Lượt truy cập: 11630441