14/10/2021 00:00
Xem với cỡ chữ

Công nhận Danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2020 đối với 28 cá nhân là Thủ trưởng các đơn vị

Ngày 4/10/2020, Hội đồng quản trị NHPT đã ban hành Quyết định số 285/QĐ-NHPT về việc công nhận Danh hiệu Lao động tiên tiến đối với thủ trưởng các đơn vị năm 2020.
Theo đó, công nhận Danh hiệu Lao động tiên tiến đối với  15 thủ trưởng các đơn vị thuộc Trụ sở chính, bộ phận tham mưu giúp việc Ban Kiểm soát, 11 Giám đốc các Chi nhánh, Sở Giao dịch:
     Nguyễn Hoàng Trung – Trưởng Ban Vốn nước ngoài
     Phan Thanh Phú – Phó Chánh VP PT
     Phạm Võ Trường Giang- Trưởng Ban Kiểm tra giám sát
     Phạm Đức Toàn – Trưởng Ban Trung tâm Xử lý nợ
     Đỗ Thị Bích Ngọc – Trưởng Ban Pháp chế
     Phạm Văn Bốn – Giám đốc Tạp chí Hỗ trợ Phát triển
     Phạm Thị Thục – Trưởng Ban Tài chính kế toán
     Bùi Văn Thông – Trưởng Ban Tín dụng 1
     Nguyễn Trường Minh – Trưởng Ban Quản lý tài sản và xây dựng cơ bản nội ngành
     Dương Đức Tuân – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin
     Lê Đình Nghĩa – Trưởng Ban QL Dự án Cần Thơ
     Lê Văn Nam – Giám đốc NHPT KV Nam Định–Hà Nam
     Nguyễn Đắc Quang – Giám đốc NHPT KV Quảng Nam–Đà Nẵng
     Nguyễn Văn Quảng – Giám đốc NHPT Lai Châu
     Nguyễn Quang Trung – Giám đốc NHPT Lào Cai
     Đinh Viết Dũng – Giám đốc NHPT Nghệ An
     Trương Bá Sinh – Giám đốc NHPT Quảng Bình
     Bùi Hải Dương – Giám đốc Sở Giao dịch II
     Nguyễn Đức Tâm – Giám đốc NHPT KV Cần Thơ
     Lê Quang Toàn – Giám đốc NHPT KV Thừa Thiên Huế–Quảng Trị
     Nguyễn Tiến Tính – Giám đốc NHPT Hà Tĩnh
     Nguyễn Thị Hiền Dịu – Giám đốc NHPT Hà Giang
     Trần Anh Tú – Thành viên HĐQT; TGĐ Vidifi
     Phạm Quang Huy – Thành viên HĐQT
     Trần Đức – Phó trưởng PT Bộ phận Kiểm toán nội bộ - Ban Kiểm soát
     Phạm Văn Long – Trưởng bộ phận giúp việc ban Kiểm soát
     Dương Văn Tiến – Phó Chủ tịch Thường trực công đoàn NHPT
     Phạm Quốc Đề – Phó CVP.PT Văn phòng CĐ NHPT
     Theo Quyết định số 285/QĐ-NHPT
 
Tìm theo ngày :

Khách online:16684
Lượt truy cập: 13048181